Program

SESJE NAUKOWE

 

14 listopada 2019

I SESJA  godz. 10.00-13.00

 1. dr Waldemar Nikliński – Polski Biały Krzyż, zapomniana historia.
 2. dr Anna Ambrochowicz-Gajownik – Współpraca Polskiego Czerwonego Krzyża z polskimi konsulatami na południu Francji w 1940 roku.
 3. dr hab. Anna Pachowicz – Działalność PCK na terytorium Francji w strefie okupowanej i nieokupowanej w okresie II wojny światowej.
 4. dr Waldemar Kowalczyk – Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie II wojny światowej za granicą.
 5. Jolanta Adamska – Polski Czerwony Krzyż a Zbrodnia Katyńska.
 6. mgr Paweł Glugla – Aparat bezpieczeństwa wobec Stanisława Plapperta – członka Komisji Technicznej PCK w Katyniu.
 7. dr Tomasz Dziedzic – Archiwum doktora Robla.
 8. red Małgorzata Bilska – dr Józef Bellert i Szpital PCK w Auschwitz.

przerwa na obiad

II SESJA , godz. 14.00-16.00

 1. dr Wojciech Paduchowski – Pod czujnym okiem policji politycznej – dr płk. Mieczysław Henoch pracownik PCK w Krakowie.
 2. dr hab. Aneta Firlej-Buzon – Wśród ruin, wśród zniszczenia, wśród cieni zdziczenia i mordu, w których pogrąża się każda wojna, wyłania się sylwetka Polskiego Czerwonego Krzyża – PCK na rzecz przesiedlanych i osiedlających się na Dolnym Śląsku w świetle druków ulotnych z lat 1945-1948.
 3. mgr Dominika Jarzyńska- Pokojska – Ekshumacje prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż po II wojnie światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej, umożliwiające odkrycie zbiorowych mogił ofiar niemieckich potajemnych egzekucji z lat 1939-1943. Ich znaczenie dla rozwoju badań nad zbrodnią w Palmirach. Upamiętnienie miejsca straceń – powstanie muzeum.
 4. dr Janos Tischler – Polskie społeczeństwo wobec Węgrów po stłumieniu rewolucji węgierskiej 1956 r. Polacy Węgrom – 1956.

 15 listopada 2019

III SESJA  godz. 10.00-13.00

 1. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Wolontariusze, Lekarze, Siostry PCK.
 2. por. mgr piel. Anna Kaczmarczyk – Hrabina Maria Tarnowska pierwsza laureatka Nagrody im. Florence Nightingale.
 3. dr hab. Tadeusz Zych – Z leliwą w PCK. Działalność czerwonokrzyska Marii Tarnowskiej, Marii z Tarnowskich Potockiej i Róży Tarnowskiej.
 4. dr Jarosław Maliniak – „Bo ja mam jedno serce – czerwonokrzyskie” – Hieronim Bartoszewski (1912-1993): szkic biograficzny.
 5. dr n. Renata Paliga – Postać Henryka Gnoińskiego.
 6. Helena Matoga, Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich – Polskie laureatki Medalu im. Florence Nightingale.

przerwa na obiad

IV SESJA , godz. 14.00-16.00

 1. dr n. med. Renata Paliga – Rola Polskiego Czerwonego Krzyża w rozwoju krwiolecznictwa i krwiodawstwa. Rys historyczny
 2. mgr Dominik Ziejka – Nieruchomości PCK utracone po II wojnie światowej.
 3. dr Łucja Marianna Cichocka – Współpraca Polskiego Czerwonego Krzyża z instytucjonalnym systemem oświatowym w latach 1945-1999