Publikacja

W związku z bardzo szerokim obszarem tematycznym konferencji, organizatorzy zakładają zaprezentowanie w czasie konferencji około 8-10 wybranych referatów. Pozostałe przyjęte referaty zostaną wydane w jubileuszowej publikacji  z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża pn. „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszonych referatów pod kątem ich wartości naukowo-poznawczych.

Zgłoszenie – konferencja

Wytyczne dla autorów publikacji

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich