Organizatorzy

Organizatorem konferencji jest Małopolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

Ul. Studencka 19
31-116 Kraków
pck.malopolska.pl
konferencja.100latpck@pck.malopolska.pl 

Zarząd PCK na Wawelu, fot. NAC Sygnatura: 1-A-350-1