O konferencji

Polski Czerwony Krzyż, który w 2019 roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia,  jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją  humanitarną  w Polsce. Celem planowanej konferencji jest podsumowanie i prezentacja dorobku oraz realizacja misji na przestrzeni 100 lat, jak również budowanie wizerunku Polskiego Czerwonego Krzyża jako jednej z niewielu organizacji w Polsce, o tak długiej historii, ale też organizacji, która ją szanuje i potrafi z niej czerpać siłę do współczesnych działań. Pragniemy zachęcić naukowców, reprezentujących różne dziedziny nauki, do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji na temat Polskiego Czerwonego Krzyża i jego działalności na przestrzeni wieku. Konferencja  będzie mieć charakter ogólnopolski, co mamy nadzieję – przełoży się na duże zainteresowanie społeczeństwa, a jubileuszowa publikacja związana z konferencją stanowić będzie ważny przyczynek do historii Polski niepodległej od 100 lat.

Data i miejsce konferencji:
14-15 listopada 2019 roku
Uniwersytet Jagielloński – Aula Nowodworskiego w Collegium Nowodworskiego
ul. Św. Anny 12, Kraków

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – Przewodniczący Komitetu
prof. dr hab Ryszard Gryglewski
prof. dr hab. n. med Jerzy Kotowicz
prof. dr hab. Antoni Olak

Uniwersytet Jagielloński, fot. NAC Sygnatura: 1-N-2993-2