PATRONAT HONOROWY  REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO   
                                                                                                                                                         
 
 
PATRONAT HONOROWY PREZESA  POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA  
                                                                                                    

PATRONAT NAD OBCHODAMI 100- LECIA PCK w MAŁOPOLSCE

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

  PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
DYREKTOR INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

 

Partner Główny

PATRONI MEDIALNI

 
Wszystkie zdjęcia  na stronie pochodzą ze zbiorów  Narodowego Archiwum Cyfrowego.